Sunkon २०२१ बिक्री बैठक

  • news-img

Sunkon मार्च २, २०२१ मा कम्पनी मुख्यालय मा एक २०२१ मार्केटि work कार्य सम्मेलन आयोजित। कम्पनीका नेताहरु र क्षेत्रीय प्रबन्धकहरु बैठक मा भाग लिए।
यो बिक्री बैठक मा, हामी २०२० मा मार्केटि work काम संक्षेप, र २०२१ मा बिक्री विभाग को लागी मार्केटि work कार्य योजना र तैनाती प्रमुख कार्य बनायो। धेरै मार्केटि team टीम को मनोबल बढायो, सम्मान र टीम को एकता को भावना बृद्धि।